apsveikumi.lv

Cik laimes pilni bērnu vaigi!...

Cik laimes pilni bērnu vaigi!
Cik līksmi viņi raugās, smej!
Un neskaitāmi eņģeļu pulki
Tiem līdz iekš debess dzied un dej.
(Ē. Veidenbaums)