apsveikumi.lv

Mīlēt mīlēt mīlēties ...

Mīlēt mīlēt mīlēties
Tev jau nav ko kaunēties
Klēpī sēdēt skūpstīties
Cieši acīs skatīties.