apsveikumi.lv

Šajā pasaulē tu varbūt esi tikai cilvēks, bet kādam tu esi vese...

Šajā pasaulē tu varbūt esi tikai cilvēks, bet kādam tu esi vesela pasaule!