apsveikumi.lv

Pagaidiet,lielie kungi, Mazs vēl jūr...

Pagaidiet,lielie kungi, Mazs vēl jūras braucējiņš.
Paies dienas,aizskries gadi,
Droši stūri turēs viņš.