apsveikumi.lv

Tēt, Tu arvien būsi šai pusē,...

Tēt, Tu arvien būsi šai pusē,
Tai Gaismā, ko atstāji mums,
Kaut arī sirds Tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.