apsveikumi.lv

Pievērst uzmanību sievai viņam šķita aplami, tāpat kā dzīties ...

Pievērst uzmanību sievai viņam šķita aplami, tāpat kā dzīties pakaļ ceptam medījumam.