apsveikumi.lv

Visas puķes uzziedēja, ...

Visas puķes uzziedēja,
Papardīte neziedēja,
Tā ziedēja Jāņu nakti
Zeltītiem ziediņiem.