apsveikumi.lv

Tauriņš piedzima ...

Tauriņš piedzima
Skaļajā cilvēku pūlī
Un visi apklusa —
Audz liels, Tu, mazais Brīnum!