apsveikumi.lv

Sargiet mīlu!...

Sargiet mīlu!
Mīla trausla,
Viņa viegli salūst var.
Sargiet mīlu!
Mīla dzidra,
Saduļķot to viegli var.
Ticiet mīlai!
Mīla stipra.
Bēdu kalnus pacelt var.
E.Vēveris