apsveikumi.lv

Lai laimas roka ceļas svētījot...

Lai laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava,
Kur mātes mīlas saule spīd,
Kas visas ēnas iespēj atvairīt.