apsveikumi.lv

Nāc ar mani zemi ar...

Nāc ar mani zemi ar
un nāc ar mani maizi ēst,
un puķes sēt,
un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani.
Es ar Tevi.