apsveikumi.lv

Lai jūs saprot un mīl uz zemes un sargā no debesīm !

Lai jūs saprot un mīl uz zemes un sargā no debesīm !