apsveikumi.lv

Līst lietus un asaras...

Līst lietus un asaras
dvēselē plaisā.
Un sāpes kā urgas
sirdsdziļumos raisās.
Kā gribas man izkliegt šo sāpi uz āru.
Tik saprāta balss klusi čukst man — par vēlu!