apsveikumi.lv

Sievietēm mātēm, ...

Sievietēm mātēm,
sievietēm — sievām,
meitenēm seksīgām,
pusaudzēm tievām,
naciķu liegti,
mēs spītējot biedam,
dāvājam ziedus
vēl skaistākam ziedam!
/Jonijs/