apsveikumi.lv

.draugs ir tāds cilvēks, kas Tev tic, kad Tu pats pārstāj sev tic...

.draugs ir tāds cilvēks, kas Tev tic, kad Tu pats pārstāj sev ticēt...
...drauga vēstule var izmainīt visu Tavu dienu...
...draugs smiesies par Taviem jokiem, vienalga, cik reizes Tu jau stāsti tos...
...draugs ir vienīgais, kas Tev liks pasmaidīt pat pēc lielākās nelaimes...
...kad Tu draugam prasi, kur viņš vēlas paēst, viņš izvēlēsies Tavu mīļāko kafejnīcu...
...draugs vienmēr izstāstīs Tev taisnību, kaut arī tā nav patīkama...
...draugs Tevi nekad nepametīs nelaimē...
...draugam vienmēr kabatā atradīsies lakatiņš Tavām asarām...
...draugs vienmēr atcerēsies Tavu mājdzīvnieku vārdus, Tavas mīļākās krāsas, dziesmas...
...laiks, ko pavadi kopā ar draugu nav nopērkams ne pa kādu naudu...
...draugs spēj strīdus pārvērst smieklos...
...draugs Tavas problēmas pārdzīvos kā savējās...
...īsts draugs vienmēr uzklausīs Tevi un mēģinās palīdzēt, mierinās Tevi un pateiks jaukus vārdus, lai Tev atkal kļūtu labāk...
...draugs aizstāvēs Tevi, ja tas būs nepieciešams...

...ja draugs redzēs, ka Tu raudi, viņam tas nebūs vienaldzīgi, un ja vajadzēs, viņš raudās kopā ar Tevi...